Freeze Speler  XI

ACH_FreezePlayer11

Freeze Speler XI

Voor het spelen van een potje Freeze

First discovered: 1 November 2015

1835 Habbos have this badge..

So we can not show them all.