Yıldız mücevher toplayıcısı I

ACH_FriendsMaker_SGCollect_1

Yıldız mücevher toplayıcısı I

Diğer kullanıcılardan 5 adet yıldız mücevher aldığın için.

First discovered: 17 December 2020

815 Habbos have this badge..

So we can not show them all.